ثبت شرکت قرار داد تجاری است که بین افراد حقیقی و حقوقی بسته می شود و هر شرکتی اعم از خارجی و ایرانی که تصمیم به تشکیل و فعالیت در ایران را دارند حتما باید شرکت خود را به مرجع ثبتی معرفی کرده و به ثبت برسانند در غیر این صورت از طرف دولت ایران به رسمیت شناخته نمی شود و فعالیت آن غیرقانونی می باشد.

 

قوانین ثبت شرکتها برای از سال 1310 برای اولین بار وارد قانون تجارت ایران شد که در 12 ماده تنظیم و به تصویب مجلس آن زمان رسید. امروزه برای به ثبت رساند شرکت تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کشور می باشد و تمامی متقاضیان ثبت شرکت می توانند از طریق موسسه ثبتی حقوقی به عنوان مشاور برای ثبت شرکت مورد نظر خود در این امر اقدام نمایید.

 

ثبت شرکت جزو یکی از الزامات قانون می باشد که قوانین و مقررات خاصی برای آن به ثبت رسیده است. در این پست قصد داریم تا شما را با ثبت انواع شرکت ها و نحوه به ثبت رساندن آنها آشنا کنیم .

 

برای اطلاع از هزینه ثبت شرکت با مشاورین ما در تماس باشید.

شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند :

شرکت تجاری
شرکت مدنی

 

شرکت تجاری

شرکت های تجاری به شرکت هایی گفته می شود که فعالیت آن پیرامون امور بازرگانی و تجاری شکل گرفته است و هدف از تاسیس آن جلب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد.

 

شرکت مدنی

شرکت مدنی ، شرکتی است که با قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می شود. در این شرکت ها مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمیابد و هر شخص به صورت جداگانه مالک سرمایه خود می باشد و امور به صورت مشارکتی اداره می گردد.

مطابق ماده ی 20 قانون تجارت ایران , شرکت های تجاری به 7 قسم زیر تقسیم می شوند :

1 شرکت سهامی

2 شرکت با مسئولیت محدود

3 شرکت تضامنی

4 شرکت مختلط غیر سهامی

5 شرکت مختلط سهامی

6 شرکت نسبی

7 شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

 

ثبت انواع شرکت

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود نوعی از شرکت های تجاری می باشد که برای به ثبت رسیدن بین دو یا چند شریک، منظور امور تجارتی، که در آن مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به سرمایه است که در شرکت آورده است. هر یک از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود بدون آنکه سرمایه شان به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شود، به توجه به میزان سرمایه خود در شرکت، در مقابل دیون و بدهی های شرکت مسئولیت دارند.

برای تشکیل و به ثبت رساند این شرکت ها ذکر عبارت شرکت با مسئولیت محدود الزامی می باشد در غیر این صورت شرکت به تضامنی تغییر مییابد و در مقابل اشخاص ثالث قوانین شرکت تضامنی برای آن قابل اجرا خواهد بود.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود را افرادی انتخاب می کنند که قصد ثبت شرکت بازرگانی را دارند. مدت مسئولیت هیات مدیره در این نوع شرکت ها نامحدود است مگر اینکه در اساس نامه شرکت به گونه ای دیگر در نظر گرفته شده باشد.

مسئولیت و ضمانت شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تا سقف میزان سرمایه است. در کشورهای خارجی برای امور بازرگانی و جنرال اکثرا شرکت با مسئولیت محدود ( LTD ) را انتخاب می کنند.

 

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص به شرکت های گفته می شود که تمام سرمایه آن توسط موسسین به دست می آید و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت سهامداران فقط محدود به میزان و مبلغ سهام آنها در شرکت می باشد.

برای ثبت شرکت سهام خاص حداقل تعداد اعضا باید 3 نفر باشد و وجود 2 بازرس در شرکت سهامی خاص الزامی است. ثبت شرکت سهامی خاص بیشتر مختص شرکت های عمرانی، شهرداری می باشد که معمولا در مزایدات و مناقصات شرکت سهامی خاص را انتخاب می کنند. هیات مدیره شرکت سهام خاص دارای 2 سال خورشیدی اعتبار و بازرسین نیز دارای اعتبار 1 سال مالیاتی می باشند که پس از پایان مدت زمان ذکر شده باید تمدید و یا تعویض شوند.

 ثبت شرکت سهامی عام

برای ثبت شركت سهامی عام موسسین بدو امر بایستی حداقل 20% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل 35% از مبلغ تعهدی را حسابی بنام شركت شرف تاسیس نزدیكی از بانكها سپرده سپس اظهارنامه ای ضمیمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام كه امضای كلیه موسسین رسیده باشد اداره ثبت شركتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالكیت آن را همان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانك را ضمیمه اظهارنام و مدارك فوق الذكر اداره ثبت شركتها تسلیم دارند

ثبت شرکت دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستند که می توانند از طریق فروش فناوری ( خدمات ) به درآمد و سود برسند.

عموما برای ثبت شرکت دانش بنیان ، شرکت سهامی خاص مناسب تر است. اعضای شرکت دانش بنیان می بایست بدین گونه چیده شوند: حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید مدرک کارشناسی ارشد به بالا و یا اختراعی ثبت شده داشته باشند و یا عضو هیئت علمی دانشگاه باشند. شرکت دانش بنیان معاف از پرداخت مالیات ، عوارض و گمرک به مدت 15 سال می باشد.

اهداف شرکت دانش بنیان جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر است.

 

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی به شرکتی گفته می شود که بین دو یا چند شریک، به منظور امور تجارتی، که در آن، در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد، هر شریک مسئول تادیه کلیه دیون است و سرمایه شرکاء نیز برخلاف شرکت سهامی به قطعات سهم تقسیم نمی شود.
هنگام بیان اسم شرکت تضامنی، باید عبارت «شرکت تضامنی» و حداقل متضمن نام یکی از شرکاء باشد. اگر تعداد شرکا زیاد باشد، باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل « … و شرکا» و یا « … و برادران» ذکر گردد.

 

 

ثبت شرکت نسبی

شرکتی است که بین دو یا چند شریک، به منظور امور تجارتی، که در آن در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال برای تادیه دیون کافی نباشد، هر یک از شریک به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته است، مسئول تادیه دیون است و سرمایه شرکاء نیز بر خلاف شرکت سهامی به قطعات سهم تقسیم نمی شود.

ذکر عبارت «شرکت نسبی» برای نامگذاری شرکت نسبی ضروری می‏‏باشد. شرکت نسبی به شرکت مدنی شباهت زیادی دارد چرا که تنها وجه امتیاز آن، فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی می‏‏باشد.

ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکتی است که با اهداف هفت گانه ی مندرج در قانون بخش تعاونی با قید واژه ی تعاونی تشیل می شود و جهت تشکیل آن حدقل 7 نفر با تابغیت ایرانی باید حضور داشته باشد. شرکت تعاونی به دو نوع شرکت تعاونی تولیدی و شرکت تعاونی مصرف تقسیم می‏‏شود. بطور کلی شرکت تعاونی میان گرهی از افراد که ممکن است با یکدیگر نسبت فامیلی یا آشنایی داشته باشند، شکل می‏‏گیرد. در این شرکت شرکا سرمایه خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می‏‏برند.

ثبت شرکت مختلط سهامی

شرکتی است که تحت نام مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و 1 یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

 شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی است بین یک یا چند شریک ضامن از یک سو و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود از سوی دیگر، به منظور امور تجارتی، که در آن، در صورتی که دارایی شرکت در زمان انحلال شرکت برای تادیه دیون کافی نباشد، هر شریک ضامن مسئول تادیه کلیه دیون است، ولی مسئولیت شریک با مسئولیت محدود، فقط به میزان سرمایه ای است که در شرکت آورده است.  در این شرکت نیز سرمایه شرکاء برخلاف شرکت سهامی به قطعات سهام تقسیم نمی شود.

 

زمانی که شرکت‎های سرمایه ای با شرکت‎های ضمانتی با یکدیگر ترکیب می‏‏شوند، نوع دیگری از شرکت شکل می‏‏گیرد که به آن شرکت مختلط غیر سهامی گفته می‏‏شود. در این نوع شرکت یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آن‎ها محدود است، هر دو در شرکت واحدی از سهم برخوردار می‏‏شوند. در اسم شرکت نیز باید عبارت «شرکت مختلط» و حداقل نام یکی از شرکای ضامن قید شود.

 

این نوع شرکت زمانی ایجاد می‏‏شود که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی خواهد اعتبار دریافت کند، بنابراین چند شریک در شرکت خود وارد می‏‏کند، مسئولیت آن‎ها را به میزان سرمایه محدود می‏‏سازد و خود نام تعهدات شرکت را بر عهده می‏‏گیرد. در شرکت مختلط غیرسهامی، در صورتی که پس از استهلاک سرمایه باز هم چیزی از قروض باقی مانده باشد، شریک یا شرکای ضامن مسئولیت پرداخت آن را بر عهده دارند. به عبارت دیگر، شریک ضامن، مسئولیت تمامی بدهی‎هایی که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود را بر عهده دارد و شرکایی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند، هیچ مسئولیتی نخواهند داشت.

 

 

مشاوره حقوقی :
  • وکیل پایه یک دادگستری

    کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *