وبلاگ

رتبه بندی مشاوران

رتبه بندی مشاوران

رتبه بندی مشاوران به معنی معیاری برای نمایش توان و صلاحیت مشاورین جهت انجام مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای امور مختلف است. مشاور به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که موفق به اخذ رتبه بندی مشاوران (دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت) شده است و خدمات مشاوره ارائه می‌دهد. خدمات مشاوره که توسط مشاوران تشخیصRead more about رتبه بندی مشاوران[…]