وبلاگ

وکیل دعاوی چک و سفته

وکیل دعاوی چک و سفته

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کاملاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. بنابر این چک وسلیه استرداد وجه است و به جای پول به کار می رود.   چک مانند سفته و برات وسیله اعتبار نیست و باید صادرکننده چک، حتماRead more about وکیل دعاوی چک و سفته[…]