وبلاگ

رتبه بندی مشاوران

رتبه بندی مشاوران

رتبه بندی مشاوران به معنی معیاری برای نمایش توان و صلاحیت مشاورین جهت انجام مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای امور مختلف است. مشاور به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که موفق به اخذ رتبه بندی مشاوران (دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت) شده است و خدمات مشاوره ارائه می‌دهد. خدمات مشاوره که توسط مشاوران تشخیصRead more about رتبه بندی مشاوران[…]

رتبه بندی پیمانکاران

رتبه بندی پیمانکاران

رتبه بندی پیمانکاران به منظور بررسی مقدار توانایی شرکت ها و نوعی ملاک جهت تعیین صلاحيت و تضمین کیفیت و کمیت شرکت ها است.   در واقع این نوع رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری در ارائه خدمات پیمانکاران برتر و اطمینان دهی به خدمات گیرندگان و دفاع از حقوق آنان می‎باشد که بر اساسRead more about رتبه بندی پیمانکاران[…]