ب افزایش سرمایه شرکت Archives - ثبت شرکت | ثبت برند | موسسه ثبت شرکت

Tag: افزایش سرمایه شرکت

خدمات ثبت شرکت و برند

افزایش و کاهش سرمایه

افزایش و کاهش سرمایه

افزایش و کاهش سرمایه، به معنای افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکتهای سهامی و کاهش سرمایه به منظور تقلیل سرمایه می باشد و این امر زمانی که شرکت در شرایط مطلوبی قرار ندارد و ممکن است شرکت به سبب زیان های وارده قسمتی از سرمایه خود را از دست بدهد...

ادامه مقالهادامه مقاله