وبلاگ

رتبه بندی انبوه سازان

رتبه بندی انبوه سازان

رتبه بندی انبوه سازان، فرآیند اخذ رتبه گروه های سرمایه گذار با هدف تعیین پایه و حدود صلاحیت سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان و یکی از ارکان تفکیک توانایی های شرکتهای سازنده ی انبوه مسکن در ثبت و رتبه بندی می باشد.   شرکت های انبوه ساز حتما باید در اخذ رتبه شرکت کنندRead more about رتبه بندی انبوه سازان[…]