وبلاگ

رتبه بندی شرکت های EPC

رتبه بندی شرکت های EPC

رتبه بندی شرکت های EPC به منظور ارزیابی توان شرکت های مهندسی طراحی و ساخت برای اجرای هر پروژه می باشد. سیستم رتبه­ بندی شرکت­های EPC، معیار و مقیاسی است که با تکیه بر اصول و استانداردهای معین، صلاحیت شرکت­  را تایید یا رد می­کند. شرکت های EPC برای ورود به مزایدات و مناقصات دولتیRead more about رتبه بندی شرکت های EPC[…]

رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

رتبه بندی شرکت های انفورماتیک یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که شرکت برای عقد قراردادهای دولتی و تأیید صلاحیت نیاز اخذ گرید دارد که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت ها اتخاذ می شود. شرکت‌های انفورماتیکی از سال ۱۳۶۹ مشمول اخذ رتبه بندی گردیده اند.   انفورماتیک به شرکتRead more about رتبه بندی شرکت های انفورماتیک[…]

رتبه بندی مشاوران

رتبه بندی مشاوران

رتبه بندی مشاوران به معنی معیاری برای نمایش توان و صلاحیت مشاورین جهت انجام مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای امور مختلف است. مشاور به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که موفق به اخذ رتبه بندی مشاوران (دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت) شده است و خدمات مشاوره ارائه می‌دهد. خدمات مشاوره که توسط مشاوران تشخیصRead more about رتبه بندی مشاوران[…]

رتبه بندی پیمانکاران

رتبه بندی پیمانکاران

رتبه بندی پیمانکاران به منظور بررسی مقدار توانایی شرکت ها و نوعی ملاک جهت تعیین صلاحيت و تضمین کیفیت و کمیت شرکت ها است.   در واقع این نوع رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری در ارائه خدمات پیمانکاران برتر و اطمینان دهی به خدمات گیرندگان و دفاع از حقوق آنان می‎باشد که بر اساسRead more about رتبه بندی پیمانکاران[…]