وبلاگ

رتبه بندی پیمانکاران

رتبه بندی پیمانکاران

رتبه بندی پیمانکاران به منظور بررسی مقدار توانایی شرکت ها و نوعی ملاک جهت تعیین صلاحيت و تضمین کیفیت و کمیت شرکت ها است.   در واقع این نوع رتبه بندی یک نوع مقیاس گذاری در ارائه خدمات پیمانکاران برتر و اطمینان دهی به خدمات گیرندگان و دفاع از حقوق آنان می‎باشد که بر اساسRead more about رتبه بندی پیمانکاران[…]