وبلاگ

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی خلاصه‌ای از فعالیت‌های یک سال مالی شرکت یا شخص است که شامل هزینه، درآمد، سود خالص و… می‌باشد و باید جهت محاسبه مالیات در زمان تایین شده به اداره‌ی دارائی “حوزه مالیاتی مربوطه” داده شود.   سال مالیاتی به یکسال شمسی گفته می شود که از اول فروردین شروع شده و درRead more about تنظیم اظهارنامه مالیاتی[…]