ثبت شرکت

ثبت شرکت لازمه شکل گیری و شروع فعالیت اقتصادی یک شرکت می باشد. در واقع می توان گفت ثبت شرکت فرآیندی است که طی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی را بین خود امضاء می کنند تا در چهارچوب خاصی از قوانین تعریف شده (اساسنامه) عمل نمایند. سرپرست و متولی امور مربوط به ثبت شرکت توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.

 

 

این قرارداد در بر گیرنده ی قواعدی است که برای تعامل سرمایه و توانایی این افراد برای کسب سود، با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالث (خارج از شرکت ،.. به شراکت گذاشته می شود. ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی یک شرکت می باشد، بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع به منظور کسب وجود قانونی است، بطوریکه تا قبل از به ثبت رسیدن آن اعتبار قانونی ندارد.

 

 

زمانی که شرکت به ثبت برسد قراردادهای منعقد شده بین شرکت ها رسمی می شود و بعدها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از تصمیماتی که در شرکت به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نمایند و یا اسناد شرکت را غیر رسمی دانسته و به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

 

در واقع ثبت شرکت به منظور حفظ دارایی ها و مالکیت و به منظور اعتبار بخشی به اسناد و قرارداد های تجاری و کاری بین افراد مختلف می باشد. در سال ۱۲۹۹ ثبت شرکت به عنوان یکی از قانون های تشکیل شرکت با 139 ماده به تصویب رسیده است. البته این قانون در سال ۱۳۰۲ و در دوره چهارم مجلس ملی ایرن فسخ شد و جایگزین آن قانونی با عنوان قانون ثبت شرکت گرديد. از آن جا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناَ انحلال شرکت خواهد بود، اشخاص حقیقی و حقوقی الزام به ثبت شرکت می باشند.

 

در مرحله اول ثبت شرکت باید برای شرکت اسمی انتخاب شود و در مرحله بعد نوع و موضوع فعالیت آن مشخص شود. ثبت شرکت هم جزء یکی از همین الزامات قانونی می باشد که قوانین و مقررات مخصوصی جهت آن وضع شده است.

 

بر اساس این تعاریف شرکت به ۲ شکل زیر دسته بندی می شود:

۱– شرکت مدنی

۲– شرکت تجاری

 

شرکت مدنی

شرکت مدنی نوعی از شرکت می باشد که به دو معنای عام و خاص به کار رفته میشود. این شرکت ها از اجتماع مالکین متعدد به نحو پراکنده تشکیل می گردد و از ادغام شدن سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید و به صورت مشارکتی اداره میگردد.

شرکت تجاری

نوعی از شرکت می باشد که تحت تسلط  قوانین تجارتی تشکیل می گردد و هدف از ایجاد آن کسب سود و منفعت و تقسیم آن میان اعضا می باشد و کلیه ی فعالیت های شرکت پیرامون امور تجاری و بازرگانی شکل می گیرد.

 

انواع ثبت شرکت

با توجه به ماده 2 قانون تجارت ، شرکت ها به هفت نوع تقسیم می شوند که در ذیل به آنها اشاره شده است :

 • ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • ثبت شرکت سهامی ( شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص )
 • ثبت شرکت تضامنی
 • ثبت شرکت مختلط سهامی
 • ثبت شرکت مختلط غیر سهامی
 • ثبت شرکت تعاونی
 • ثبت موسسه حقوقی

 

 

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود، عبارت است از شرکتی که بین حداقل دو یا چند نفر برای انجام امور تجارتی تشکیل شده باشد و سرمایه هریک از شرکا بدون اینکه  سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه آورده منقول یا غیر منقول خود در شرکت مسئول سود و زیان و تعهدات شرکت خواهند بود. به شرکت هایی با مسئولیت محدود به میزان یک تا دو برابر سرمایه اولیه ، وام تعلق می گیرد .

در شرکت مسئولیت محدود یک نفر مدیر عامل و یک نفر دیگر یا شریک و یا عضو هیئت مدیره می باشد و بر خلاف شرکت های سهامی در شرکت مسئولیت محدود، سرمایه شرکت به میزان سهم هر یک از سهامداران در سود شرکت است و نیازی به واریزی سرمایه اولیه نمی باشد. در خصوص اختیارات شرکت با مسئولیت محدود نیز می توان گفت که، بار حقوقی کمتری نسبت به شرکت سهامی خاص دارد. در دنیای تجارت، واردات و صادرات ، شرکت با مسئولیت محدود تحت عنوان Limited company و یا LTDشناخته شده است و تجارت با شرکت با مسئولیت محدود بسیار مورد توجه و از علاقه مندان زیادی برخوردار می باشد.

 

ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام یکی از مهمترین شرکت های سهامی می باشد که سرمایه آن از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار به فروش می رسد.
شرکت سهامی عام شرکتهایی هستند که سرمایه آنها به قطعات سهام تقسیم شده است. تعداد سهامداران در شرکت سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد ، تعداد اعضای هیات مدیره در ثبت شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر می باشد و مسئولیت آنها محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص حداقل بین پنج نفر تشکیل می شود که از این تعداد حداقل 3 نفر جزو اعضای هیئت مدیره شرکت (مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس) و 2 نفر نیز جزو هیئت بازرسی ( بازرس اصلی و بازرس علی البدل ) می باشند . طبق ماده 101 قانون تجارت در ثبت شرکت سهامی خاص حداقل بایستی 3 نفر سهامدار حضور داشته باشند . اعضای هیئت مدیره به مدت 2 سال و بازرسین هر سال مالی بایستی تمدید و یا تعویض شوند . ( بازرسین نباید با اعضای هیئت مدیره نسبت فامیلی داشته باشند ) در این نوع شرکت هرشخص به میزان مبلغ اسمی سهام خود در قبال سود و زیان شرکت مسئولیت دارد .

در شرکت سهامی خاص، بازرسان میتوانند جزو سهام داران شرکت نیز باشند . شایان ذکر می باشند بازرسان نمی توانند جزو فامیل درج 1 تا 4 اعضاء هیئت مدیره باشند . در شرکت سهامی خاص 35% میزان سرمایه ثبتی باید به حساب بانک مرکزی واریز شود .

 

مزایای شرکت سهامی خاص

جهت شرکت در اکثر مزایدات و مناقصات دولتی از جمله صنایع نفت و گاز ، شهرداری، پتروشیمی و … مجبور به داشتن شرکت سهامی خاص می باشید. در این شرکت ها بین 1 تا 10 برابر سرمایه اولیه می توانید از وام و تسهیلات بانکی استفاده کنید.

 

ثبت موسسه حقوقی

جهت ثبت موسسه حقوقی حداقل نیاز به دو نفر می باشد . موسسات اجازه فعالیت های تجاری ندارند و تنها می توانند فعالیت های خدماتی انجام دهند . موسسات به دو دسته موسسات انتفاعی و موسسات غیرانتفاعی تقسیم می شوند . موسسات انتفاعی در جهت کسب منافع و تقسیم سود می باشند و موسسات غیرانتفاعی در پی کسب منافع و تقسیم سود نیستند و بایستی از سازمان یا وزارت خانه مربوطه مجوزهای لازم را اخذ نمایند.

 

ثبت تعاونی

به موجب ماده 17 قانون تجارت ، تعاونی شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه آن توسط اعضا و در اختیار شرکت قرار می گیرد و مابقی توسط شرکت های دولتی ، بانک ها ، شهرداری ها و … تامین می شود ، بدون اینکه عضو باشند . حداقل اعضا در تعاونی 7 نفر است که سهام به یک نسبت و به صورت مساوی میان اعضا تقسیم می شود . جهت ثبت تعاونی به مجوز از وزارت تعاون نیاز است .

 

ثبت شرکت تضامنی

 

ثبت شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است. شرکت تضامنی شرکتی است که با نام مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض شرکت کافی نباشد، طبق ماده 116 قانون تجارت هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض می باشند.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

 • کپی مدارک شناسایی ( شناسنامه و کارت ملی )
 • گواهی عدم سوء پیشینه ( که در مرحله اول ” تعیین نام” الزامی نیست) ، فرم در خواست گواهی عدم سوء پیشینه توسط موسسه ارائه می شود
 • ارائه مجوز یا تاییدیه ارگان یا وزارت خانه مربوط به موضوع فعالیت (جهت موضوعاتی که به مجوز نیاز دارند)
 • چنانچه در عنوان شرکت عبارت مهندسی قید گردد ، ارائه مدرک مهندسی الزامی است
 • شرکت هایی با موضوع بازرگانی بایستی پس از ثبت شرکت نسبت به اقد کارت بازرگانی اقدام شود
 • در پایان هر سال مالی بایستی حتما نسبت به ارائه اظهار نامه مالیاتی اقدام شود ، همچنین دفاتر مالیاتی قبل از شروع هر سال اخذ گردد

 

سرمایه شرکت

هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت وارد می کنند که آورده تمامی شرکاء سرمایه شرکت را تشکیل می دهد . آورده شرکاء (سرمایه شرکت) می تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. در شرکت سهامی عام حداقل 20% سرمایه را تعهد می نمایند و 35% مبلغ تعهد را شرکاء بایستی نقداً بپردازند .

آورده غیرنقدی میتواند به صورت اموال منقول ، غیر منقول و اموال غیر مادی مانند حق اختراع ، حق تألیف ، تسنیف و…. باشد . همچنین شرکا می توانند صنعت ، هنر ، دانش ، فعالیت و ……. خود را به عنوان آورده خود به شرکت بیاورد. در واقع سرمایه هم به عنوان دارائی شرکت محسوب می شود و هم بعنوان بدهی شرکت به هیئت مؤسسین .

تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص
 • در شرکت سهامی خاص اعضاء هیئت مدیره 3 نفر و در شرکت مسئولیت محدود 2 نفر می باشد . (البته لازم به ذکر است که در شرکت سهامی خاص 2 نفر بازرس هم باید لحاظ شود)
 • در شرکت سهامی خاص 35 % از سرمایه اعلام شده را باید در بانک به نام شرکت در شرف تاسیس واریز کرد ولی جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود فقط احراز می شوند .
 • در شرکت های سهامی خاص باید هر 2 سال یک بار اعضاء هیئت مدیره و در هر سال مالی بازرسین تمدید شوند ولی در شرکت مسئولیت محدود نیازی به تمدید نمی باشد .
 • در شرکتهای با مسئولیت محدود تا سقف 2 برابر سرمایه ثبتی و در شرکتهای سهامی تا سقف 100 برابر سرمایه از اخذ وام و تسهیلات بانکی می شود استفاده کرد .
 • در مناقصات و مزایدات شهرداری و وزارت نفت اولویت ، اول با شرکت های سهامی خاص می باشد و بعد با شرکت با مسئولیت محدود

 

شما عزیزان برای مشاهده  دیگر خدمات این موسسه نظیر ثبت علامت تجاری می توانید به صفحه مورد نظر مراجعه کنید و یا برای مشاهده هزینه ثبت شرکت به روی لینک کلیک کنید.

مشاوره حقوقی :
 • وکیل پایه یک دادگستری

  کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *