نحوه افزایش و کاهش سرمایه

 

نحوه افزایش و کاهش سرمایه
نحوه افزایش و کاهش سرمایه

 

افزایش و کاهش سرمایه، به معنای افزایش تعداد سهام منتشره توسط شرکتهای سهامی و کاهش سرمایه به منظور تقلیل سرمایه می باشد و این امر زمانی که شرکت در شرایط مطلوبی قرار ندارد و ممکن است شرکت به سبب زیان های وارده قسمتی از سرمایه خود را از دست بدهد بهترین راه خواهد بود.

کاهش و افزایش سرمایه در اختیار و صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بوده و اساسنامه شرکت نمی تواند مشتمل بر اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.

افزایش سرمایه شرکت از منابع گوناکون تامین می شود که میتوان به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم، افزایش سرمایه از محل سود انباشته اشاره کرد.

افزایش سرمایه شرکت

 

زمانی که شرکت احتیاج به نقدینگی برای فعالیت های جدید خود و توسعه فعالیت های قبلی دارد سرمایه شرکت را افزایش می دهد که شرکت در این زمان از یکی از مزایای حضور در بورس اقدام به افزایش سرمایه می‌نماید.

هرگاه شرکت برای توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، افزایش سرمایه را در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با پیشنهاد هیئت مدیره و سهامداران شرکت ، مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌دهند تا سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد.

برای تصمیم گیری افزایش سرمایه مراحلی مورد نیاز می باشد که  برای  انجام این فرآیند ابتدا هیئت مدیره باید نسبت به افزایش سرمایه شرکت تصمیم گیری کنند و این تصمیم را در جلسه مجمع عمومی فوق العاده به عنوان یک پیشنهاد به رای گیری سهامداران می‌گذارد. محل تامین این مبلغ نکته مهم در افزایش سرمایه شرکت‌ها می باشد که بسیار حائز اهمیت است.

 

 کاهش سرمایه شرکت

 

کاهش سرمایه یک نوع از تغییر در سرمایه شرکت به شمار می رود که باعث تقلیل نقدینگی و سرمایه شرکت می شود. جهات و عوامل کاهش سرمایه متفاوت با افزایش سرمایه است که به دو صورت کاهش اختیاری و کاهش اجباری انجام می پذیرد.

کاهش اختیاری سرمایه شرکت

 

در مواردی که شرکت به زودی موفق به انجام منظور خود نمی‌شود و بیش از مبلغ مورد احتیاج سرمایه در اختیار دارد، می‌تواند قسمتی از سرمایه خود را کاهش داده و به شرکاء مسترد دارد.

طبق ماده ۱۸۹ اصلاحی مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر اینکه در اثر کاهش به تساوی حقوق سهام لطمه‌ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مبلغ مقرر کمتر نشود. یعنی در شرکت‌های سهامی از پنج میلیون ریال و در شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر نباشد.

کاهش تعداد سهام که در اینصورت بعضی از شرکا قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با رضایت از شرکت خارج می‌شوند.کاهش مبلغ اسمی سهام مثلا سهام ده هزار ریالی به پنج هزار ریال تنزل و مازاد آن به صاحبان سهام مسترد می‌شود.

باید متوجه بود که خرید سهام شرکت توسط‌‌ همان شرکت ممنوع است زیرا در این صورت سرمایه شرکت تقلیل پیدا می‌کند بدون اینکه کاهش سرمایه آگهی شود.

 

کاهش اجباری سرمایه شرکت

 

اگر کاهش سرمایه در اثر برداشت نباشد بلکه زیان‌های وارده به قدری باشد که نصف سرمایه شرکت از میان برود، شرکت در این صورت موظف است طبق قانون هیئت مدیره مجمع عمومی را دعوت نمایند تا نسبت به بقاء یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند. البته مجمع عمومی تصمیم به انتشار سهام جدید و یا کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت خواهد گرفت.

این تصمیم را در هر حال مدیران شرکت مطابق مقررات قانون به اطلاع مرجع ثبت شرکت‌ها خواهند رسانید. هرگاه مجمع عمومی فوق العاده رأی به انحلال شرکت ندهد باید در‌‌ همان جلسه با رعایت مقرراتی که برای ثبت شرکت لازم است سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهند مشروط بر اینکه از میزان حداقلی که برای شرکت‌های سهامی تعیین شده کمتر نباشد.

فهرست
Call Now Button