مراحل تغییر آدرس شرکت

 

مراحل تغییر آدرس شرکت
مراحل تغییر آدرس شرکت

 

تغییر آدرس شرکت، به معنای ثبت حقوقی تغییر آدرس از هر نقطه ای به نقطه ای دیگر می باشد که این امر در طول فعالیت شرکت و در هر زمانی با توجه به نیاز تغییر محل و نوع اجاره و مالکیت املاک اداری و گاه موقعیت اداری، بنا به شرایط، ثبت می‌گردد.

برای ثبت شرکت به موجب قانون، شرکت مجاز به ثبت آدرسی می باشد که از نظر قانون به عنوان نشانی اصلی و معتبر جهت هرگونه ارسال در نظر گرفته شده باشد و با توجه به تبصره ی بند ۳ اکثر اساسنامه های شرکت های سهامی خاص و شرکت ها با مسئولیت محدود، اختیار تغییر محل شرکت به هیات مدیره واگذار شده است.

یک شرکت پس از طی کردن مراحل قانونی و ثبت و پس از شروع به فعالیت خود، میتواند هر نوع تغییری را در مورد هر آنچه که مربوط به شرکت است انجام دهد. یکی از این تغییرات، تغییر آدرس شرکت می باشد که با انجام این تغییر آدرس قانونی شرکت در مجامع و سازمان‌های ذی‌ربط، به آدرس جدید انتقال پیدا می‌کند.

تغییرات آدرس کمپانی با توجه به دلایل مختلف مانند تغییر مکان فیزیکی دفتر مرکزی یک شرکت و یا انتقال به شهر دیگر ممکن است صورت پذیرد.

تغییر آدرس لازمه ی رعایت مراحل قانونی می باشد که در زیر به آن اشاره شده است:

 

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت : طبق تبصره بند ۳ اساسنامه شرکت ها هیئت مدیره می تواند به هر کجا که صلاح و مصلحت است، آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید.

اگر هیات مدیره شرکت به هر دلیلی تصمیم به تغییر محل و آدرس شرکت بگیرند لازم است که برای تغییر آدرس و کدپستی شرکت صورتجلسه ای تحت عنوان صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم شود و توسط سهامداران و یا شرکا امضا شود.

این صورتجلسه با عنوان فوق العاده تنظیم می شود که به اصطلاح باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و آدرس جدید تصویب شده و توسط اعضای حاضر در جلسه امضا شود و سپس ثبت اینترنتی شده و به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.

مراحل قانونی تغییر آدرس و کدپستی شرکت متناسب با نوع شرکت نظیر شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های سهامی متفاوت بوده.

تغییر آدرس شرکت سهامی

 

  1. شرکت باید جلسه مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل داده و صورت جلسه تنظیم کرده و به امضای هیات رئیسه رسیده شود.
  2. رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت: قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت سهامی در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد، هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.

چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

تغییر آدرس شرکت با مسؤلیت محدود

 

اگر شرکتی که تصمیم به تغییر آدرس آن را داریم شرکت با مسئولیت محدود باشد مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به تغییر آدرس را تنظیم می نماید که کلیه ی اعضای شرکت ( شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضا برسانند.

در تغییر آدرس شرکت با مسؤلیت محدود با توجه به ماده ۱۰۹ قانون تجارت در صورتی که تعداد شرکا زیاد باشد، هیأت نظار انتخاب شده و در صورتجلسه تنظیمی اسامی اعضای هیأت نظارت درج می گردد و باید صورتجلسه توسط اعضای هیأت نظارت امضا شود.

این صورتجلسه باید حداکثر یکماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.

در صورتجلسه مربوط به تغییر آدرس ،نکات ذیل حائز اهمیت است:

  • صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.
  • صدور سه نسخه از صورتجلسه و امضای کلیه شرکا.
  • چنانچه تغییر آدرس شرکت از یک خیابان به خیابان دیگر باشد تنها کافی است یک صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم نمود.
  • چنانچه جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یاقانون تجارت با ارایه مستندات ضروری است.
  • شرکا نام خود را همراه با ذکر میزان سهام در صورتجلسه نوشته و امضا کنند.
  • در صورت زیاد بودن تعداد شرکا هیأت نظارت مرکب از سه نفر از شرکا. تشکیل می شود.
  • الزام به امضای کلیه ی صفحات صورتجلسه.
  • اگر اختیار تغییر محل وظیفه هیأت مدیره باشد صورتجلسه با استفاده از نمونه تنظیم و به مدت ۳ روز به اداره ثبت شرکتها ارسال می شود و بارکد پستی در سیستم درج می شود.

 

در انتها،خاطر نشان می شویم مشاورین زبده مجموعه ما ،همان گونه که در ثبت شرکت همراه شما بوده اند در ثبت تغییرات شرکت و تنظیم انواع صورتجلسه نیز در خدمت شما خواهند بود.

 

فهرست
Call Now Button