راهنمای تغییر حوزه ثبتی شرکت

 

راهنمای تغییر حوزه ثبتی شرکت
راهنمای تغییر حوزه ثبتی شرکت

 

تغییر حوزه ثبتی شرکت در قالب تصمیم هیئت مدیره (در صورتی که در اساسنامه اختیار آن به هیئت مدیره تفیذ شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل ثبت است.

در صورتی که شرکتی آدرس خود را در همان حوزه ثبتی خود تغییر دهد مشخصات ثبتی آن از جمله شماره ثبت و شناسه ملی تغییر نمی کند اما اگر شرکت از یک حوزه ثبتی به حوزه ثبتی دیگری منتقل شود شماره ثبت آن تغییر خواهد کرد ولی شناسه ملی بدون تغییر می ماند.

هر شرکت پس از ثبت می بایست ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی تاسیس،به اداره مالیات مراجعه کند و جهت تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نماید.حداکثر زمان لازم جهت تعیین حوزه ی مالیاتی  دو هفته می باشد.

پس  از آن ، طبق ماده ی ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم،اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه ،ترازنامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد،میزان سهم الشرکه  یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره ی مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارایه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

برای ثبت شرکت نیاز به اعلام آدرسی به عنوان آدرس دفتر مرکزی شرکت می باشد که پس از ثبت شرکت امکان تغییر آدرس شرکت و یا تغییر حوزه ثبتی شرکت با اعلام به مراجع ذیصلاح و ثبت در سوابق شرکت وجود دارد.

پس از تغییر آدرس شرکت  باید با توجه به درخواست شخص حقوقی فیزیک پرونده بایگانی شده در اداره ثبت مبدأ نیز به اداره ثبت مقصد ارسال گردد.

 

مراحل ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت و مدارک مورد نیاز

 

برای ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت کلیه مدارک ثبتی و تغییرات شرکت مورد نیاز می باشد بعلاوه اینکه صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم شده که حاوی آدرس قدیم و آدرس جدید به همراه کدپستی است به امضا سهامداران و یا اعضای هیئت مدیره (با توجه به تصمیم اتخاذ شده) که در صد سهام آنها برای سهامداران ذکر گردیده برسد.

در صورتی که شرکت از آدرس اولیه خود به آدرس دیگری در یک حوزه دیگر انتقال پیدا کند و در پی آن شماره ثبت شرکت تغییر کند و شرکت مجدد به همان آدرس اولیه برگردد شماره ثبت آن پس از طی مراحل قانونی همان شماره ثبت اولیه خواهد بود.
انتقال فیزیک پرونده بین دو اداره در دو حوزه ثبتی مختلف امری زمانبر می باشد که در طول این مدت شرکت قادر به انجام هیچ گونه تغییراتی نخواهد بود تا زمانی که پرونده در اداره ثبت مقصد پذیرش و ثبت گردد.

 

لزوم تعیین حوزه مالیاتی :

 • اخذ کد اقتصادی
 • اخذ کارت بازرگانی
 • اخذ تسهیلات بانکی
 • افتتاح حساب بانکی
 • تشکیل پرونده بیمه کارکنان شرکت
 • شرکت در مناقصات و مزایدات

 

مدارک مورد نیاز برای تعیین حوزه ی مالیاتی عبارت است از:

 • یک نسخه کپی پروانه کسب
 • کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا
 • ارائه قبوض تلفن و برق مرکز اصلی شرکت
 • کپی مدارک ثبتی شرکت(اساسنامه،آگهی های تاسیس و مدارک ثبتی)
 • ارائه درخواست اظهارنامه مالیاتی به همراه امضا تمامی صاحبان امضا
 • آدرس مندرج در اجاره نامه یا آدرس رسمی و ثبت شده شرکت باید یکسان باشد.
 • چنانچه ملک شرکت اجاره ای باشد،ارائه اصل اجاره نامه الزامی است که اجاره نامه باید کد رهگیری داشته باشد.

 

فهرست
Call Now Button