مراحل ثبت برند بین المللی

 

مراحل ثبت برند بین المللی
مراحل ثبت برند بین المللی

 

به منظور تسهیل روند ثبت برند بین المللی و حمایت از مالکیت صنعتی تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس ، سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند.

این سیستم شامل دو معاهده است: موافقتنامه مادرید مورخ ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ و همچنین آیین نامه مشترک.

از مزایای ثبت بین المللی علائم، توسعه صادرات کشور و دستیابی به بازارهای جهانی است. الحاق به سیستم مادرید شرط موفقیت را در تجارت تضمین کرده و از تقلب و کپی برداری از علائم کالاها و خدمات تجار ایرانی در خارج جلوگیری می نماید.

در حال حاضر متقاضیان ثبت بین المللی علامت می توانند به اداره و مالکیت صنعتی تهران مراجعه کرده و با پر کردن فرم های ثبت بین المللی علائم اقدام به ثبت علامت خود بنمایند.

بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سیستم مادرید)، علامت با توجه به قوانین داخلی هرکشور مورد بررسی قرارمیگیرد و سپس وارد طریق بین المللی خود میشود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری درمرحله اول با ثبت ملی در اداره کشور مبداء صورت می گیرد و سپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظردرسطح  بین المللی انجام میشود.

 

شرایط ثبت علامت بین المللی مادرید

 

امتیاز این سیستم اینست که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه بین المللی از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو میتواند درصورت تمایل در۸۵ کشور عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی از آنها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست وکسب نماید.

بنابراین مزیت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثر بودن آن میباشد یعنی تنها بوسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان (فرانسه، انگلیسی یا اسپانیولی) و پرداخت یک تعرفه به فرانک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجارتی یا خدماتی درکشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسرمیگردد.

همچنین درصورتیکه هرگونه تغییری در علامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گیرد ازقبیل تغییر آدرس شرکت، نام، مالکیت، تمدید وغیره میتوان با تکمیل فرمهای مربوطه و پرداخت هزینه ای اندک تغییرات مزبور را درسطح بین المللی اعمال نمود.

دیگر اینکه اداره مبدا نیز از انجام طبقه بندی کالاها وخدمات و انتشارعلائم در روزنامه رسمی کشور متبوع خویش بی نیاز است. درواقع ثبت بین المللی مجموعه ای ازثبتهای ملی طبق مقررات داخلی هرکشور تعیین شده، میباشد.

تعداد علائم قابل ثبت در سطح جهان تقریباَ نامحدود هستند و مطابق با قانون مصوب کشورها علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند کلمه،حرف یا عدد و یا ترکیبی از آن ها باشد. همچنین علامت تجاری می تواند برگرفته از شکل، نماد،اشکال سه بعدی، نمادهای صوتی مانند اصوات موسیقی، رایحه و یا رنگ دارای ویژگی متمایز کننده باشد.

برای درخواست ثبت بین المللی علامت، ابتدا باید علامت مورد نظر در کشور مبدا به ثبت برسد و بعد از آن از طریق اداره مالکیت صنعتی تقاضای ثبت بین المللی علامت تجاری را نمود. برای ثبت برند، می بایست فرم اظهارنامه علامت تجاری را پر کرده و مدارک مورد نیاز برای ثبت را حاضر نمایید.

 

مدارک لازم جهت ثبت بین المللی علائم عبارتند از:

 • ارائه نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر
 • ارائه معرفی نامه بر روی سربرگ شرکت همراه با امضای مدیران و دارندگان حق امضا و با مهر شرکت برای اشخاص حقوقی
 • ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه برای اشخاص حقیقی
 • ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه مدیران و دارندگان حق امضای شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی
 • ارائه اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران و یا ارائه کپی مصدق گواهی ثبت علائم تجاری
 • تکمیل فرم مخصوص لاتین
 • ارائه برگ محاسبه هزینه ها
 • رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی(فرم اظهارنامه علامت تجاری نزد اداره مالکیت صنعتی موجود است)
 • ارائه وکالتنامه در صورت مراجعه وکیل

 

هزینه های ثبت علامت طبق موافقنامه عبارتند از:

 • حق الثبت اساسی جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی
 • حق الثبت تکمیلی که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است.
 • حق الثبت ضمیمه ای زمانیکه فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت بیش از سه طبقه بندی از طبقه بندی بین المللی نمی باشد.
 • بموجب موافقتنامه اداره هر یک از کشورهای تعیین شده ظرف مدت یکسال حق اعلام اخطار رد حمایت طبق قوانین داخلی خویش بهمراه دلایل کافی به دفتر بین الملل را دارد. در صورت عدم دریافت اخطار در محدوده زمانی فوق، حمایت از علامت در آن کشور از همان تاریخ ثبت بین المللی اعمال خواهد شد. اخطار رد حمایت می تواند شامل تمام یا برخی از کالاها و خدمات مورد تقاضا باشد.
 • ثبت بین المللی بایستی هر ۱۰ سال یکبار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود.

 

فهرست
Call Now Button