شرایط ثبت شرکت هلدینگ

 

مراحل و مدارک لازم ثبت شرکت هلدینگ
مراحل و مدارک لازم تاسیس شرکت هلدینگ

 

ثبت شرکت هلدینگ : به زبان ساده، شرکت های هلدینگ شرکت هایی هستند تمامی سهام داران آن شرکت، شرکت های دیگری را در اختیار داشته باشند. شرکت اصلی بعنوان شرکت مادر شناخته می شود و شرکت های دیگر زیر مجموعه این شرکت خواهند بود. به این شرکت مادر شرکت هلدینگ می گویند. معمولا این گونه شرکت های هلدینگ، شرکت هایی را که مربوط به فیلد کاری خود هستند را در اختیار قرار می دهند.

این شرکت های زیرمجموعه که تحت اختیار سهام داران شرکت اصلی(هلدینگ) هستند، بطور کاملاً قانونی هویت خود را بصورت جداگانه حفظ می کند و مراحل ثبت شرکت را طی می کنند. اما کنترل هر شرکت زیرمجموعه باعث حفظ اختیار و تعیین هیات مدیره، مدیریت و همچنین خرید و فروش اوراق و سهام آن می شود. این شرکت های هلدینگ شرکت های سهامی هستند که دارای شرکت های زیر مجموعه دیگر بوده است و کنترل آن ها بطور مستقیم زیرنظر مدیران شرکت مادر است.

 

فوایدشرکت هلدینگ

 

ثبت شرکت هلدینگ باعث می شود تا علاوه بر کسب درآمد از شرکت اصلی، شرکت های زیر مجموعه نیز به شرکت مادر سود برسانند. همچنین این شرکت های زیرمجموعه علاوه بر سوددهی به سهام داران شرکت اصلی، وظیفه بولد کردن و مطرح کردن نام شرکت اصلی را نیز دارند. البته هزینه شرکت های زیرمجموعه به مراتب بیشتر خواهد بود، لذا ممکن است هم به سود برسند و هم ضرر کنند.

 

ویژگی های شرکت هلدینگ

 

شرکت های هلدینگ دو ویژگی منحصر به فرد دارد. شرکت کنترل کننده و شرکت دارنده.

  • شرکت کنترل کننده

نوعی از شرکت های هلدینگ(مادر)، شرکت های سهامی هستند که علاوه بر عملیات بازرگانی، قسمتی از سرمایه ی خودشان را صرف خرید سهام شرکت های دیگر می کنند.

  • شرکت دارنده

نوعی از شرکت های هلدینگ(مادر)، شرکت های سهامی هستند که کل سرمایه خود را جهت خرید سهام شرکت های دیگر صرف می کنند و فعالیت بازرگانی ندارند.

 

انواع شرکت های هلدینگ

 

شرکت های هلدینگ را می توان به ۴ نوع تقسیم بندی کرد.

  1. ثبت شرکت هلدینگ محصولی: شرکت های هولدینگ محصولی شرکت هایی هستند که در آن همه شرکت های زیرمجموعه یک نوع محصول را تولید می کنند.
  2. ثبت شرکت هلدینگ بزرگ: شرکت های هلدینگ بزرگ، شرکت هایی هستند که از یک شرکت بزرگ ایجاد شده اند.
  3. ثبت شرکت هلدینگ زنجیره ای: شرکت های هلدینگ زنجیره ای، یعنی همه شرکت های زیرمجموعه آن در راستای یک هدف مشترک فعالیت های مختلفی را دارند.
  4. شرکت هلدینگ مختلط: شرکت های هلدینگ مختلط شرکت هایی هستند که شرکت های زیرمجموعه، فعالیت های مختلفی را دارند.

 

فهرست
Call Now Button