مراحل ثبت شرکت کنسرسیوم

 

مدارک لازم جهت ثبت شرکت کنسرسیوم
مدارک لازم جهت ثبت شرکت کنسرسیوم

 

ثبت شرکت کنسرسیوم (Consortium) به اتحاد دو یا چند شرکت برای شرکت در مناقصه یک پروژه معین (ساخت نیروگاه) گفته می شود، که در صورت برنده شدن در مناقصه اجرای پروژه در قالب قرارداد با کارفرما و بر اساس شرایط مورد توافق بین اعضاء کنسرسیوم انجام می شود.تشکیل کنسرسیوم به مفهوم ایجاد شخصیت جداگانه حقوقی نیست و در واقع عملا یک شرکت به طور غیر مستقیم بین اعضاء کنسرسیوم به وجود می آید، بدون آنکه رابطه حقوقی بین آنها ایجاد گردد. چنان که مشاهده می شود عناصر این تعریف، ائتلاف اشخاص حقیقی ویا حقوقی، انجام اقدامات مشترک، اشتراک گذاری منابع، و داشتن اهداف مشترک است.

واژه کنسرسیوم برگرفته از ریشه لاتینی “consor” به معنای شریک و همکار است. ارتباط حقوقی  Joint Venture نیز هرگاه حول موضوع انجام یک پروژه خاص مطرح شود معادل کنسرسیوم است. گرچه شمولJoint Venture  اعم از کنسرسیوم است .

شرکت کنسرسیوم یک شرکت منحصرا حقوقی نیست، در واقع یک نوع شرکتی است که اعضاء کنسرسیوم به طور غیر مستقیم، بدون رابطه حقوقی با هم کار می کنند. اینگونه شرکت ها همانند شرکتهای سهامی خاص با مسئولیت محدود قابل ثبت می باشند. با این تفاوت که در اساسنامه زمان انجام پروژه مشخص می گردد و شرکت کنسرسیوم موظف به انجام پروژه در زمان تعیین شده می باشد. به عبارتی دیگر کنسرسیوم ائتلاف چند فرد، شرکت، سازمان و یا ترکیبی از آنها برای ادغام منابع شان برای رسیدن به یک هدف مشترک یا انجام فعالیت های مشترک می باشد.

 

شرایط ثبت کنسرسیوم به شرح زیراست:

 

  • کپی شناسنامه
  • کارت ملی اعضاء
  • عدم سوء پیشینه کلیه اعضاء
  • بلوکه کردن ۳۵% سرمایه اولیه تعیین شده جهت ثبت شرکت و مشخص شدن شناسه ثبت و شناسه ملی شرکت آماده برای انجام پروژه

پس از انجام کارهای فوق تاسیس شرکت مورد نظر موظف می باشد تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی را در اولویت قرار دهد. کنسرسیومها و جوینت ونچر ها در چهارچوب شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود امکان  ثبت را دارا هستند .

 

فهرست
Call Now Button