شرایط اخذ رتبه انبوه سازی

 

شرایط اخذ رتبه انبوه سازی
شرایط اخذ رتبه انبوه سازی

 

اخذ رتبه انبوه سازی، فرآیند اخذ رتبه گروه های سرمایه گذار با هدف تعیین پایه و حدود صلاحیت سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان و یکی از ارکان تفکیک توانایی های شرکتهای سازنده ی انبوه مسکن در ثبت و رتبه بندی می باشد.

شرکت های انبوه ساز حتما باید در اخذ رتبه شرکت کنند و برای همکاری با دستگاه های دولتی و شرکتها، ابتدا باید رتبه ای که حایز شرایط آن هستند، را اخذ کنند و پس از طی تمامی فرآیندهای رتبه بندی، به انجام خدمات تولیدی و مذاکره در مورد آن بپردازند چرا که با اخذ رتبه بندی و ارائه آن، سطح خود را تعیین می کنند.

کار فرمایان انبوه ساز عنوان مجریان و سرمایه گذاران مسکن هستند که طی ۵ سال اخیر در روستاها حداقل ۳ واحد، و در شهرهای زیر ۲۵۰٫۰۰۰ نفرجمعیت، حداقل ۵ واحد و در کلان شهرها به طور کمینه ۱۰ واحد مسکونی ساخته و به بهره برداری رسانده باشند.

مراحل رتبه بندی انبوه سازان

 

انبوه سازان و شرکت های انبوه ساز ( اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند با مجموعه ای از فعالیت ها نظیر افزایش حجم ساخت و ساز، قیمت تمام شده ی مسکن را کاهش داده و به سرعت اتمام پروژه ها شتاب قابل ملاحظه ای دهند که این امر باعث می شود شرکت های انبوه ساز  طبقه بندی و احراز صلاحیت شوند که در این رابطه شاخصی به اسم رتبه یا گرید مطرح گردیده است تا کارفرمایان بتوانند با معیاری مشخص و عدالت محور اقدام به انتخاب شرکت های پیمانکاری انبوه ساز نمایند.

انحام رتبه بندی انبوه سازان و اخذ گرید باعث نتیجه مثبتی در تضمین بهبود کیفیت و کمیت پروژه ی نهایی می شود و مشکلاتی نظیر؛ عدم اجرای تعهد ، زمان بندی نامناسب پروژه و … از بین می رود.

افراد کارفرما در انبوه سازی باید در چارچوب مقررات ملی ساختمان عمل کرده و پروانه اشتغال به کارخود را براساس آیین نامه مصوب از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت کرده باشند . این دسته از نبوه سازان این امکان را دارند که برای اخذ رتبه انبوه سازی اقدام نمایند.

 

تشخیص صلاحیت و تعیین رتبه انبوه سازان مسکن و ساختمان

انبوه ساز ساختمان و مسکن شخصی حقوقی و یا حقیقی می باشد که بتواند ایجاد طرح ها و اداره آنها، تامین و جذب سرمایه لازم، مدیریت و عرضه مسکن و ساختمان را با توجه به مقررات ملی ساختمان به انجام رساند که این انبوه سازان دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی هستند.

 

معیارهای تعیین صلاحیت و رتبه انبوه سازان مسکن و ساختمان حقوقی

پس از ثبت شرکت انبوه ساز مسکن در اداره ثبت شرکتها و اداره مالکیت صنعتی، با ارائه آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی به همراه اساسنامه، فعالیت شرکت انبوه ساز به صورت رسمی آغاز می گردد. سپس بعد از ثبت شرکت، برای تعیین صلاحیتهای شرکت انبوه ساز، معیارهایی مد نظر می باشد که در زیر به آنها اشاره شده است:

 • توان مالی، توانایی مدیریت مطلوب برای تامین و جذب سرمایه
 • سوابق کاری شخص حقوقی و اعضاء هیات مدیره
 • موفقیت کارهای مدیریت شده و عملکرد مناسب در سوابق کاری
 • تحصیلات مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و شرکای شرکت انبوه ساز

پس از تعیین صلاحیت شرکت انبوه سازان، نوبت تعیین رتبه انبوه ساز است، معیارهای تعیین رتبه شرکتهای انبوه ساز بدین شرح است:

 • امتیاز تحصیلی برای دارندگان مدرک تحصیلی در یکی از رشته های هفت گانه مهندسی با ضریب دو محاسبه می شود.
 • ارزیابی توان مالی و توانمندی تامین و جذب سرمایه از طریق بررسی آورده غیر نقدی شرکت، شرکا یا سهامداران به ازای هر یک میلیارد ریال _۲نمره
 • دریافت تسهیلات و اعتبار بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _ ۱نمره
 • مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر یک میلیارد ریال _ ۱نمره
 • استفاده از تامین سرمایه جذب یا سرمایه گذاری به ازای هر یک میلیارد ریال _ ۱نمره
 • ارائه ضمانت نامه بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _۱نمره
 • بررسی میزان سرمایه گذاری های پیشین بر اساس وضعیت استرداد تسهیلات و اعتبار بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال _ ۳نمره
 • تحویل گواهی عدم خلافی یا گواهی پایان کار و یا مدرک مستند مبنی بر انجام تعهدات تا ۱۰ نمره
 • استفاده از فناوری های تازه در صنعت ساختمان(سبک سازی،بهینه سازی مصرف انرژی و…) تا ۲۰ نمره
 • اجرای عملیات ساختمانی و انجام تعهدات در موعد پیش بینی شده در ۱۰ نمره
 • قراردادهای مرتبط یا تاخیر غیر مجاز کمتر ازیک چهارم مدت تعیین شده و باز پرداخت به موقع وام های بانکی با ترتیب بازپرداخت آن با توجه به تآخیرات مجاز تا ۲۰ نمره
 • ارزیابی عملکرد مطلوب بر اساس رعایت مقررات ملی ساختمان با تایید مراجع نظارتی تا ۱۰نمره

شرکتهای انبوه ساز مسکن و ساختمان در چهار پایه یا رتبه ۱،۲،۳ و ارشد تعیین رتبه می شوند و برای اخذ گرید انبوه سازی، به ترتیب به حداقل امتیاز۳۰،۴۵ ،۶۵ ،۸۵ نیاز دارند و اعتبار پروانه های صادره سه سال است.

حوزه فعالیت سازندگان حقوقی با پایه ۳ در استان صادرکننده پروانه رتبه است و در پایه های حقوقی ۱،۲ و ارشد، این حوزه فعالیت، سراسری است و کل کشور را شامل می شود.

 

مدارک لازم جهت تشخیص صلاحیت و اخذ پروانه انبوه سازی

 

 1. ارائه مدارک و اسناد مبنی بر تسهیلات و اعتبارات بانکی
 2. تسلیم مستندات مرتبط با تعیین تکلیف وام و تسهیلات بانکی
 3. تحویل مدارک مبنی بر میزان سرمایه غیر نقدی شرکت یا سهامداران
 4. مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل و شرکا
 5. تحویل مستندات مبتنی بر مشارکت در ساخت پروژه ها
 6. روزنامه رسمی شرکت و اساسنامه
 7. ارائه مستندات مبنی بر کیفیت طرح های اجرا شده توسط دستگاه نظارت شامل رعایت مقررات ملی و استفاده از فناوریهای نوین صنعت ساختمان (سبک سازی، بهینه سازی مصرف سوخت و…)
 8. تحویل مدارک نشان دهنده اجرای به موقع طرح های ساختمانی قبلی.
 9. ارائه پروانه اشتغال به کار مجریان ساختمانی (اشخاص حقوقی) به منظور دریافت پروانه مضاعف

 

فهرست
Call Now Button