مراحل نقل و انتقال سهام شرکت ها

 

مراحل نقل و انتقال سهام شرکت ها
مراحل نقل و انتقال سهام شرکت ها

 

نقل و انتقال سهام شرکت، یک قابلیت بسیار مهم شرکتی می باشد که تحت قانون شرکت ها ثبت شده است. انتقال سهام شرکت یکی دیگر از ثبت تغییرات شرکت بوده که بسیار قابل اهمیت و مهم می باشد.

نقل و انتقال سهام بر طبق قانون تجارت با تنظیم صورتجلسه‌ای در مجمع عمومی فوق العاده و پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام میزان سهام جابه جا شده در اداره دارایی امکان پذیر می‌باشد.

جهت انجام نقل و انتقال سهام حضور شرکا و رضایت آنها الزامی می‌باشد.

یک سهامدار آزاد است که سهام خود را به فردی که مورد انتخاب خود است منتقل کند و این مقررات نمی تواند ممنوعیت کامل یا محدودیت های نامناسب در انتقال را اعمال کند.

در حالی که سهام در یک شرکت خصوصی آزادانه قابل انتقال نیست و تحت محدودیت های اعمال شده توسط مقررات شرکت قرار می گیرد.

نقل و انتقال سهام شرکت ها به لحاظ واگذاری به دو دسته تقسیم می‎شوند. ابتدا سهامی که قابلیت واگذاری و نقل و انتقال ندارند و دوم سهامی که می‎توانند به دیگری منتقل شوند.

سهام غیرقابل انتقال

 

در اساسنامه شرکت تعداد سهام  مدیران مقرر شده است که هر یک باید دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که بموجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد.

این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور بانام است و قابل انتقال نیست و تا زمانیکه مدیری تسویه حساب برای انتقال دوره تصدی خود در شرکت را دریافت ننموده است سهام مذکور در صندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

در صورتی که یکی از مدیران بخواهد قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی، کلیه سهام خود را به دیگری انتقال دهد، می‎بایست از او سلب سمت شده باشد. بنابراین در این حالت، مدیر باید از مدیریت استعفا دهد و جانشین او برابر مواد۱۱۲ و ۱۱۳ ل.ق از سوی هیأت‎مدیره یا مجمع عمومی عادی انتخاب می‎گردد.

 

سهام دارای قابلیت نقل و انتقال

 

این نوع سهام به گروه های مختلف تقسیم میشود. که شامل دسته بندی زیر می باشد:

  1. انتقال سهام با نام
  2. انتقال سهام بی نام
  3. انتقال سهام با سلب سمت

 

  • انتقال سهام بانام

انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‎دهنده یا وکیل یا نماینده‎ی قانونی او باید این انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. در موردی که تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال‎گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال‎گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود.

بنابراین انتقال‎گیرنده مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام خواهد بود و انتقال‎دهنده مسئولیتی ندارد. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق انجام گیرد از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

 

  • انتقال سهام بی‎نام

چنانچه سهام شرکت بی‌نام باشد، نیازی برای مراجعه به اداره دارایی و پرداخت مالیات شرکت نیست و نقل و انتقال تنها با تنظیم صورتجلسه جهت انجام این امر کافی‌ می‎باشد.

در این نوع واگذاری، مراحل انتقال سهام در سریعترین زمان ممکن امکان‎پذیر است مشروط بر این که قبل از اقدام به واگذاری سهام، یک صورتجلسه بی‌نام کردن سهام صورت گرفته باشد و سپس مرحله نقل و انتقال سهام شرکت صورت گیرد. در واقع با این شیوه می‌توان در مدت زمانی کوتاه‌تر، با صرف جویی در هزینه و بدون تشریفات اداری اقدام به واگذاری سهام نمود.

 

  • انتقال سهام با سلب سمت

انتقال سهام با سلب سمت زمانی اتفاق می‎افتد که یکی از مدیران بخواهد قبل از حساب سود و زیان دوره مالی و تصویب ترازنامه کلیه سهام خود را به دیگری واگذار کند، که در این شرایط باید سمت او سلب گردد و از مدیریت خود استعفا دهد. جانشین او طبق مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ ل.ق. از سوی هیات ‎مدیره یا مجمع عمومی عادی انتخاب می‎شود.

اشکال واگذاری و نقل و انتقال سهام

 

واگذاری و انتقال سهام شرکت به شکل‎ها‎ی متفاوتی صورت می‎گیرد از جمله:

  1. خروج یکی از سهامداران شرکت و واگذاری سهام خود به یکی از اعضای اسبق شرکت
  2. خروج یکی از سهامداران شرکت و واگذاری سهام خود به یک عضو جدید شرکت
  3. خروج چند سهامدار و واگذاری سهام خود به اشخاص جدید و اعضای قبلی شرکت
  4. واگذاری شرکت و امتیازات آن، به این معنا که با خارج شدن تمامی سهامداران، سهام خود را به افراد جدید واگذار می‎نمایند.

 

نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی محدود

واگذاری سهام در شرکت سهامی خاص

برای نقل و انتقال در شرکت های سهامی خاص می باید سهامداران مالیات انتقال سهام خود را پرداخت نمایند.

واگذاری سهامی در شرکت با مسئولیت محدود

طبق ماده ۱۰۲ قانون تجارت هرگونه نقل و انتقال در این شرکت ها باید در دفاتر رسمی ثبت شوند که دفترخانه به دو استعلام از اداره دارایی و اداره ثبت شرکت ها نیاز دارد.

 

فهرست
Call Now Button